Jag anpassar alltid mig till min patients aktuella behov och diskuterar behandlingsplan med dig. Utför bedömning av vuxna, ungdomar och barn som har besvär eller funderingar kring sin hälsa angående besvär i leder, ryggen, muskler eller önskar hjälp vid vissa hälsotillstånd.


MITT MÅL:


1. Stoppa, minska smärtan så fort som möjligt, möjliggöra en snabbare återhämtning
2. Återställa funktion i leder och i musklerna
3. Förebygga framtida skador, smärta och besvär genom individuellt anpassad träning.
4. Friskvård: massage, personlig träning med sjukgymnastperspektiv för att bibehålla bra hälsa och funktion i rörelseapparaten samt i hela kroppen.


MIN SPECIALITET förutom ”grund” (OMT, MDT, Tape, Triggerpunkt, Elektroterapi osv.) behandlingar av vanliga problem


1. Laser behandling

Medicinsk laser stimulerar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen. Studier har visat att: kontinuerlig laser med våglängden 808 nanometer verkar snabbt på inflammation och svullnad. Den stimulerar blod och lymfsystem. Smärtlindring kommer som följd av att inflammation/svullnad minskar.

Vad gör lasern?


      - Lindrar smärta vid akuta skador och vid långvariga och svårbehandlade besvär
      - Anti-inflammatorisk effekt
      - Läkning av mjukdelsskador såsom muskler, senor och ligament
      - Upplösning av lokal svullnad
      - Förbättring av lokal cirkulation
      - Läkning av fraktur, broskskador
      - Läkning av ytliga skador som sår

Behandlingstiden är beroende av hur stort område som ska behandlas och hur djupt in målområdet ligger. Ju större område och djup desto längre tid tar behandlingen. Generellt sett varierar behandlingstiden mellan ca 5-30 min.


Laserbehandling kan vara verksamt vid olika besvär. Några exempel:


Käkledssmärta, Trigeminusneuralgi, Nacksmärta, Diskbråck, Artros, Ländryggsmärta, Spinal stenos, Impingement/bursit, Frozen shoulder/artrit,Tendinopatier rotatorkuffen, Rotatorkuffskador/partiella rupturer,Lateral epikondylalgi – tennisarmbåge, Medial epikondylalgi – golfarmbåge,Bursit – bicepsbursit, studentarmbåge Karpaltunnelsyndrom,Trokanterit, Adduktortendinopati– ljumskbesvär, Tendinopatier i knä, Hopparknä, Löparknä, Skador på sidoligamenten(MCL/LCL),Meniskbesvär, Hälsenseproblem– akillestendinopati, Plantarfascit/hälsporre/hälkuddesyndrom – Hälsmärta, Benhinneinflammation – Medialt tibiasyndrom, Metatarsalgi/Mellanfotssmärta, Muskel- och senbristningar, Akuta skador så som bristningar och stukningar och vissa frakturer Lymfödem.

Laserljus har inga rapporterade sidoeffekter2. Kombinerad komplexa behandlingar i rörelseapparaten. Bra effekt vid akut och långvarig smärta och vid behandling av artros.
3. Gravid träning och behandling.
4. Massage:
     -klassisk svensk massage
     -triggerpunkt massage
     -avslappnings massage
5. Personlig träning med sjukgymnastperspektiv, funktionellträning
6. Behandling av långvariga smärtstillstånd (mini smärtkurs i paket)
7. Avspänningsträning
8. Rehabilitering efter idrottsskador och operation
9. 3D Scolios terapi (enligt Schroth metod) hos barn, ungdommar och vuxen, terapi vid Schaurerman sjukdom och felaktig hållning. Korrigering av hållningen i 3 dimensioner med specifika övningar, ändra belastningsmönster. Bygger upp träningsprogrammet tillsammans från vecka till vecka.

Komplettering med andra metoder vid behov (manuellterapi, tejpning), rådgivning.


1. INDIVIDUELLA BEHANDLINGAR


      - Mottagningsbesök
      - Hembesök

2. SMÅGRUPPS-TRÄNING (eller individuell träning)


      - gravid träning
      - osteoporos (benskörhet) träning
      - flexibilitet träning (ökar musklernas elasticitet och funktion, avslutar med avslappning)
      - träning för kvinnor och män att bibehålla hälsan i underlivets organ , samtidigt påverka hormonsystemet positivt. Träningen baseras på Aviva metoden, men anpassad och kompletterad enligt sjukgymnast-perspektiv.

a) kvinnlig hälsaträning (snabbare återhämtning efter förlossning, uppleva en mild övergång till Menopaus/klimakteriet och minska symptomen, förebygga stress inkontinens, positiv påverkan på nuvarande inkontinent.)
b) fruktbarhetträning (öka chansen att bli gravid)
c) manlig hälsaträning (förebygga och påverka prostataproblem, förbättra underlivets organers funktion, hälsa och kvalite, förebygga och påverka inkontinent